Oljni filtri / Odzračevalniki

The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Gostota filtra 50 - 70&nbsp;&mu;m.</p> <p>Zgrajen iz &scaron;tevilnih drobnih plastičnih kroglic, kar omogoča razgibano obliko. S tem je povečana povr&scaron;ina filtriranja glede na ostale tipe vložkov. Napake pri delovanju gorilnika zaradi vlaken so izključene. Vložka ni možno čistiti in ga je potrebno redno menjati.&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Gostota filtra 35 &mu;m.</p> <p>Zgrajen iz &scaron;tevilnih drobnih plastičnih kroglic, kar omogoča razgibano obliko. S tem je povečana povr&scaron;ina filtriranja glede na ostale tipe vložkov. Napake pri delovanju gorilnika zaradi vlaken so izključene. Vložka ni možno čistiti in ga je potrebno redno menjati.&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustrezen Oventrop dvosmerni oljni filter:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:70px; width:600px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:50px; text-align:center; vertical-align:middle; width:500px"><strong>Opis</strong></td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>DImenzija</strong></p> </td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>Pretok (l/h)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">DVOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 3/8&rdquo; ZN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">DVOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 3/8&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">DVOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">1/2&rdquo; NN x 1/2&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 700</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter.&nbsp;<br /> Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanj&scaron;a za približno 80 %.</p> <p>Opombe:&nbsp;<br /> &bull; priključnice za filtre je potrebno naročati posebej<br /> &bull; filtri so normalno opremljeni s plastično ča&scaron;o in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom<br /> &bull; če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto ča&scaron;o</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustrezen Afriso dvosmerni oljni filter:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:70px; width:600px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:50px; text-align:center; vertical-align:middle; width:500px"><strong>Opis</strong></td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>DImenzija</strong></p> </td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>Pretok (l/h)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">DVOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 3/8&rdquo; ZN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">DVOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">1/2&rdquo; NN x 1/2&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter.&nbsp;<br /> Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanj&scaron;a za približno 80 %.</p> <p>Opombe:&nbsp;<br /> &bull; priključnice za filtre je potrebno naročati posebej<br /> &bull; filtri so normalno opremljeni s plastično ča&scaron;o in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom<br /> &bull; če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto ča&scaron;o</p> <p>&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustrezen enosmerni oljni filter Oventrop:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:70px; width:600px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:50px; text-align:center; vertical-align:middle; width:500px"><strong>Opis</strong></td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>DImenzija</strong></p> </td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>Pretok (l/h)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 3/8&rdquo; ZN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 3/8&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">1/2&rdquo; NN x 1/2&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 700</td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/4&rdquo; NN x 3/4&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">1920 pri p=0,2 bar</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter.&nbsp;<br /> Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanj&scaron;a za približno 80 %.</p> <p>Opombe:&nbsp;<br /> &bull; priključnice za filtre je potrebno naročati posebej<br /> &bull; filtri so normalno opremljeni s plastično ča&scaron;o in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom<br /> &bull; če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto ča&scaron;o</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustrezen Afriso enosmerni oljni filter:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:70px; width:600px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:50px; text-align:center; vertical-align:middle; width:500px"><strong>Opis</strong></td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>DImenzija</strong></p> </td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>Pretok (l/h)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">1/2&rdquo; NN x 1/2&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter.&nbsp;<br /> Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanj&scaron;a za približno 80 %.</p> <p>Opombe:&nbsp;<br /> &bull; priključnice za filtre je potrebno naročati posebej<br /> &bull; filtri so normalno opremljeni s plastično ča&scaron;o in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom<br /> &bull; če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto ča&scaron;o</p> <p>&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustrezen enosmerni oljni filter Oventrop s povratkom:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:70px; width:750px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:50px; text-align:center; vertical-align:middle; width:500px"><strong>Opis</strong></td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:400px"> <p><strong>DImenzija</strong></p> </td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:400px"> <p><strong>Pretok (l/h)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, s POVRATKOM, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 2x 3/8&rdquo; ZN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, s POVRATKOM, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">1/2&rdquo; NN x 2x 1/2&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 700</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter.&nbsp;<br /> Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanj&scaron;a za približno 80 %.</p> <p>Opombe:&nbsp;<br /> &bull; priključnice za filtre je potrebno naročati posebej<br /> &bull; filtri so normalno opremljeni s plastično ča&scaron;o in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom<br /> &bull; če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto ča&scaron;o</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustrezen enosmerni oljni filter Afriso s povratkom:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:70px; width:750px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:50px; text-align:center; vertical-align:middle; width:500px"><strong>Opis</strong></td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:400px"> <p><strong>DImenzija</strong></p> </td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:400px"> <p><strong>Pretok (l/h)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">ENOSMERNI, s POVRATKOM, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 2x 3/8&rdquo; ZN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter.&nbsp;<br /> Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanj&scaron;a za približno 80 %.</p> <p>Opombe:&nbsp;<br /> &bull; priključnice za filtre je potrebno naročati posebej<br /> &bull; filtri so normalno opremljeni s plastično ča&scaron;o in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom<br /> &bull; če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto ča&scaron;o</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustrezen Gok dvosmerni oljni filter:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:70px; width:600px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:50px; text-align:center; vertical-align:middle; width:500px"><strong>Opis</strong></td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>DImenzija</strong></p> </td> <td style="background-color:rgb(221, 221, 221); border-color:rgb(255, 255, 255); height:70px; text-align:center; width:500px"> <p><strong>Pretok (l/h)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">DVOSMERNI, z ventilom</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">3/8&rdquo; NN x 3/8&rdquo; NN</td> <td style="background-color:rgb(255, 255, 255); border-color:rgb(255, 255, 255); text-align:center">max. 500</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>Pretok skozi filter je odvisen od stopnje umazanosti filter vložka - navedeni pretoki veljajo za čisti filter.&nbsp;<br /> Pri 80 % umazanosti filtra velja, da se tudi pretok zmanj&scaron;a za približno 80 %.</p> <p>Opombe:&nbsp;<br /> &bull; priključnice za filtre je potrebno naročati posebej<br /> &bull; filtri so normalno opremljeni s plastično ča&scaron;o in kot taki namenjeni za obratovanje s podtlakom<br /> &bull; če je v filtru nadtlak, je potrebno filter opremiti z medeninasto ča&scaron;o</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Odzračevalnik TOC-UNO z dimenzijami priključkov 3/8&quot;.</p> <p>Avtomatski odzračevalniki zagotavljajo nemoteno obratovanje. Zaradi enocevnega dovoda iz cisterne ne prihaja do pu&scaron;čaja v povratnem vodu, poveča se obstojnost oljnega filtra, ker prečrpa samo toliko olja, kot se dejansko potro&scaron;i. Lahko uporabimo manj&scaron;e premere dovodne cevi. Preprečuje nastajanje oljne pene. Odzračevalniki so lahko že opremljeni s filtrom, lahko pa filter montiramo posebej in ga povežemo z&nbsp;odzračevalnikom.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Odzračevalnik v kombinaciji z&nbsp;vgrajenim oljnim filtrom TOC-DUO z dimenzijami priključkov 3/8&quot;.</p> <p>Avtomatski odzračevalniki zagotavljajo nemoteno obratovanje. Zaradi enocevnega dovoda iz cisterne ne prihaja do pu&scaron;čaja v povratnem vodu, poveča se obstojnost oljnega filtra, ker prečrpa samo toliko olja, kot se dejansko potro&scaron;i. Lahko uporabimo manj&scaron;e premere dovodne cevi. Preprečuje nastajanje oljne pene. Odzračevalniki so lahko že opremljeni s filtrom, lahko pa filter montiramo posebej in ga povežemo z&nbsp;odzračevalnikom.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Odzračevalnik Flow-Control 3/K AFRISO&nbsp;z dimenzijami priključkov 3/8&quot;. Namenjen odzračevanju in filtriranju kurilnega olja EL, dizel goriva in bio goriv z vsebnostjo 20 %&nbsp;(= B20).</p> <p>Avtomatski odzračevalniki zagotavljajo nemoteno obratovanje. Zaradi enocevnega dovoda iz cisterne ne prihaja do pu&scaron;čaja v povratnem vodu, poveča se obstojnost oljnega filtra, ker prečrpa samo toliko olja, kot se dejansko potro&scaron;i. Lahko uporabimo manj&scaron;e premere dovodne cevi. Preprečuje nastajanje oljne pene. Odzračevalniki so lahko že opremljeni s filtrom, lahko pa filter montiramo posebej in ga povežemo z&nbsp;odzračevalnikom.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Odzračevalnik v kombinaciji z vgrajenim oljnim filtrom&nbsp;Floco-Top-1K Afriso z dimenzijami priključkov 3/8&quot;. Namenjen odzračevanju in filtriranju kurilnega olja EL, dizel goriva in bio goriv z vsebnostjo 20 %&nbsp;(= B20).</p> <p>Avtomatski odzračevalniki zagotavljajo nemoteno obratovanje. Zaradi enocevnega dovoda iz cisterne ne prihaja do pu&scaron;čaja v povratnem vodu, poveča se obstojnost oljnega filtra, ker prečrpa samo toliko olja, kot se dejansko potro&scaron;i. Lahko uporabimo manj&scaron;e premere dovodne cevi. Preprečuje nastajanje oljne pene. Odzračevalniki so lahko že opremljeni s filtrom, lahko pa filter montiramo posebej in ga povežemo z&nbsp;odzračevalnikom.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Priključnica filtra Oventrop vsebuje:</p> <ul> <li>2 x medeninasta matica 3/8&quot;</li> <li>2 x tesnili PVC 8 mm</li> <li>2 x tesnili PVC 10&nbsp;mm</li> <li>2 x tesnili PVC 12&nbsp;mm</li> </ul>
The products of our store are the perfect...
<p>Priključnica filtra Afriso vsebuje:</p> <ul> <li>1 x medeninasta matica 3/8&quot;</li> <li>3 x medeninast konus 6, 8, 10&nbsp;mm</li> <li>2 x medeninast ojačevalnik</li> </ul>
The products of our store are the perfect...
<p>Izberite ustezno priključnico oljnega&nbsp;filtra Oventrop:</p> <ul> <li>MEDENINA - 8 mm (1 x matica + 1 x konus + 1 x zarezni obroček)</li> <li>MEDENINA - 10 mm (1 x matica + 1 x konus + 1 x zarezni obroček)</li> <li>MEDENINA - 12 mm (1 x matica + 1 x zarezni obroček)</li> </ul>
The products of our store are the perfect...
<p>Tesnilo ča&scaron;e oljnega filtra je ustrezno za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Tesnilo ča&scaron;e oljnega filtra je ustrezno za oljne filtre Intermes - Watts.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Plastična ča&scaron;a&nbsp;za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Plastična ča&scaron;a&nbsp;za oljne filtre Intermes - Watts.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Plastična ča&scaron;a&nbsp;za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. V dolgi izvedbi.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Medeninasta ča&scaron;a&nbsp;za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Za nadtlak v filtru.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Držalo za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Primerno za montažo na ohi&scaron;je kotla.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Ključ za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Enostavno odvijačenje in privijačenje ča&scaron;e, za menjavo filter vložkov.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Gostota filtra 50 - 75 &mu;m.</p> <p>Zagotavlja fino filtracijo in s tem ločuje veliko produktov staranja olja. Vložka ni možno čistiti in ga je potrebno redno menjati.&nbsp;<br /> &nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso z dolgo ča&scaron;o. Gostota filtra 50&nbsp;&mu;m.</p> <p>Zgrajen iz &scaron;tevilnih drobnih plastičnih kroglic, kar omogoča razgibano obliko. S tem je povečana povr&scaron;ina filtriranja glede na ostale tipe vložkov. Napake pri delovanju gorilnika zaradi vlaken so izključene. Vložka ni možno čistiti in ga je potrebno redno menjati.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Gostota filtra 100 - 150 &mu;m.</p> <p>Spada med robustne filtre z veliko mehanično trdnostjo &ndash; filtrira bolj grobe delce. Je tipični trajni filter vložek, ki ga lahko čistimo s kurilnim oljem ali drugimi sredstvi.&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za italijanske enocevne oljne filtre. Gostota filtra 100 - 150 &mu;m.&nbsp;&nbsp;Dimenzija: &Oslash; 33x30 mm.</p> <p>Spada med robustne filtre z veliko mehanično trdnostjo &ndash; filtrira bolj grobe delce. Je tipični trajni filter vložek, ki ga lahko čistimo s kurilnim oljem ali drugimi sredstvi.&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre INTERMES - WATTS. Gostota filtra 100 - 150 &mu;m.</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Gostota filtra <strong>5 - 20 &mu;m</strong>. Povr&scaron;ina filtriranja <strong>700 cm<sup>2</sup></strong>.</p> <p>Iz posebnih papirnih materialov. Zagotavlja najfinej&scaron;e filtriranje od vseh filtrov, kar omogoča obratovanje gorilnikov majhnih in celo minimalnih moči. Prednost je v izjemno veliki filtrirni povr&scaron;ini (do 37 x večja, kot pri običajnih filtrih) in zelo veliki gostoti. Je namenjen predvsem za enocevne sisteme in ga ni mogoče čistiti. Prečrpa do 4000 l olja, ne da bi ga bilo potrebno zamenjati, kar pomeni optimalno filtriranje skozi celo ogrevalno sezono.&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso. Gostota filtra <strong>5 - 20 &mu;m</strong>. Povr&scaron;ina filtriranja <strong>1850&nbsp;cm<sup>2</sup></strong>.</p> <p>Iz posebnih papirnih materialov. Zagotavlja najfinej&scaron;e filtriranje od vseh filtrov, kar omogoča obratovanje gorilnikov majhnih in celo minimalnih moči. Prednost je v izjemno veliki filtrirni povr&scaron;ini (do 37 x večja, kot pri običajnih filtrih) in zelo veliki gostoti. Je namenjen predvsem za enocevne sisteme in ga ni mogoče čistiti. Prečrpa do 4000 l olja, ne da bi ga bilo potrebno zamenjati, kar pomeni optimalno filtriranje skozi celo ogrevalno sezono.&nbsp;</p>
The products of our store are the perfect...
<p>Za oljne filtre Oventrop, Gok, Afriso.</p> <p>Izberite gostoto filtra:</p> <ul> <li>50 - 100 &mu;m</li> <li>25 - 40 &mu;m</li> <li>20 - 25 &mu;m</li> </ul>
<