Presostati, termostati, transmiterji in temperaturna tipala DANFOSS

Presostati, termostati, transmiterji in temperaturna tipala DANFOSS

Danfossov program industrijske avtomatike poleg elektromagntnih ventilov, pnevmatskih in termostatskih, ki so predstavljeni v prejšnjem blogu, dopolnjuje tudi program tlačnih stikal, temperaturnih stikal, tlačnih pretvornikov in temperaturnih tipal.

 

1.) Tlačna stikala

Kaj je presostat?
Presostat je stikalo, ki reagira na dani vrednosti tlaka. Tlak lahko nastavimo na želeno vrednost. Ko se vrednost doseže, kontakt prekine elektriko in vključi/izključi regulacijo (odvisno od tega kako je spojen) ali vključi alarm.

Kje lahko uporabljamo presostate?
Uporablja se v številnih primerih. Najpogosteje se Danfossove presostate najde pri:

- Hidravličnih sistemih: za nadzor tlaka olja, da bi ohranili tlak, ki ga sistem potrebuje za izvajanje svoje funkcije (npr. mostni žerjav, stiskalnica, drobilnica kamna, stroj za luščenje stebel...)
- Kotlih: presostat kontrolira, da je tlak pare ali tople vode vedno ustrezen, torej tlak za katerega je sistem gretja projektiran. Obstajajo tudi presostati katerih namen je vzdrževanje varnosti kotlov in njihove okolice.
- Črpalkah: presostat kontrolira vzdrževanje tlaka za katerega je sistem projektiran, npr. za črpalke v sistemih oskrbe z vodo, v sistemih gretja, v sistemih za pršenje...
- Ladijski industriji: presostat nadzira tlak olja v diesel motorjih, v ločevalniku vode in olja, tlak v cisternah ali rezervoarjih...
- Industriji: ostali primeri uporabe v industriji zajemajo instalacije plina, nadzor filtrov, vakuumske sisteme, sisteme obdelave vode, sisteme hlajenja, kompresorje...

 

Značilnosti Danfoss presostatov:
• Razpon tlaka od -1 do 100 bar
• IP zaščita ohišja do vključno IP67
• Možnost izvedbe z izmeničnim sistemom kontaktov, z resetom in z mikrostikalom
• Elektro kontakt je lahko pod obremenitvijo do 10 A, 380 V AC (Ohmska obremenitev), dokler je mikrostikalo predvideno za šibke elektične tokove 0,1 A in 250 V (induktivna obremenitev)
• Večina presostatov je primerna za temperature medija do 100°C. Za višje temperature je potrebna t.i. dušilni priključek
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

 

Za ogled ponudbe tlačnih stikal Danfoss, vas vabimo, da odprete zavihek: INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA - TLAČNA STIKALA (PRESOSTATI) ali kliknete tukaj.


Kaj je CS presostat za zrak in vodo?
CS presostat je posebno narejen za dve vrsti uporabe, za regulacijo hidroforjev in zračnih kompresorjev. Ko je delovni tlak dosežen ali previsok, presostat izključi napravo (včasih direktno na napajalniku).

Kje lahko uporabljamo CS presostate?
Uporablja se v številnih primerih. Najpogosteje se Danfossove presostate najde pri:

- Hidroforjih: stanovanjski prostori z vodnjakom iz katerega se oskrbujejo z vodo, koristijo črpalko za črpanje vode do t.i. hidroforjev, ki vodo zbirajo v zbiralnikih/rezervoarjih. Ko vodo porabljajo, se nivo vode v zbiralnikih zmanjšuje vse dokler tlak ne postane tako nizek in morajo zato ponovno črpati vodo iz vodnjaka. Z vključenjem in izključenjem vodne črpalke, to funkcijo opravlja presostat.
- Zračnih kompresorjih: tudi zračni kompresorji delujejo na enak način, z razliko, da namesto vode zbirajo zrak. Če se pri zračnem kompresorju uporablja CS presostat, lahko dodate razbremenilni ventil 031E029866, z namenom zmanjšanja tlaka, da lahko kompresor štarta v fazi ko je razbremenjen. Do razbremenitve pride vsakič ko kompresor preneha z delom.

 

Značilnosti Danfoss presostatov CS:
• Razpon tlaka od 2 do 20 bar
• IP zaščita ohišja do vključno IP55
• Možnost izvedbe s procesnimi tlačnimi priključki G1/4" in G1/2"
• Kontaktni sistem je lahko pod obremenitvijo od AC-3, 12A (220-415 V) ali 9A (600 V)
• Mehanska doba trajanja: do 1.000.000 vklopov

 


2.) Temperaturna stikala (termostati)

Kaj je termostat?
Termostat je stikalo s katerim se regulira temperatura. Stikalo lahko nastavite na želeno temperaturo regulacije. Ko se želena vrednost doseže, kontakt prekine elektriko in vključi/izključi regulacijo (odvisno od tega kako je spojen) ali vključi alarm.

Kje lahko uporabljamo termostate?
Temperatura je parameter, ki se najpogosteje meri. Tako obstajajo številna področja uporabe. Najpogosteje se Danfossove termostate najde pri:

- Zgradbah: za nadzor ustrezne temperature v sistemu ogrevanja, klimatizacije in ventilacije, v računalniškem centru ali skladišču. V prostoru, kjer se trenutno nahajate, se temperatura verjetno nadzira s pomočjo termostata.
- Kotli: termostat kontrolira, da imajo para, olje ali topla voda stalno ustrezno temperaturo, zaradi zanesljivosti delovanja in prijetnosti bivanja
- Hidravličnih sistemih: hidravlično olje se vzdržuje na dani temperaturi, da se zagotovi učinkovito delovanje opreme
- Ladijski industriji: temperatura se pregleduje v diesel motorjih, odvajalniku olja, ceveh hladilnih sistemov, izpušnih plinih...
- Industriji: ostali primeri uporabe v industriji zajemajo hladilne komore, toplotne izmenjevalnike, skladišča, peči, sušilnice in ostale industrijske aplikacije, kjer je temperatura pomembna

 

Značilnosti Danfoss termostatov:
• Razpon temperature od -60 do 300°C
• IP zaščita ohišja do vključno IP67
• Možnost izvedbe z izmeničnim sistemom kontaktov, z resetom in z mikrostikalom
• Elektro kontakt je lahko pod obremenitvijo do 10 A, 380 V AC (Ohmska obremenitev), dokler je mikrostikalo predvideno za šibke
   elektične tokove 0,1 A in 250 V (induktivna obremenitev)
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

 

Za ogled ponudbe temperaturnih stikal Danfoss, vas vabimo, da odprete zavihek:INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA - TEMPERATURNA STIKALA (TERMOSTATI) ali kliknete tukaj.

 


3.) Tlačni pretvorniki (transmiterji)

Kaj je tlačni pretvornik?
Pretvornik tlaka v vsakem trenutku prikazuje kolikšen je tlak v nadzorovanem sistemu (za razliko od presostata, ki samo prikaže kdaj se doseže izbrana višina tlaka). Tlačni pretvornik preko signala prikazuje kakšno je trenutno stanje v izmerjenem tlaku. Ta signal je lahko napetostni ali električni.

Kje lahko uporabljamo tlačne pretvornike?

- Hidravličnih sistemih: za nadzor tlaka hidravličnega olja, tako da je tlak vedno zadosten, da sistem lahko opravlja svojo funkcijo (npr. mostni žerjav, stiskalnica, drobilnica kamna, stroj za luščenje stebel...).
- Kotlih: pretvornik kontrolira, da imajo para ali topla voda stalno ustrezen tlak, tlak za katerega je sistem ogrevanja projektiran.
- Črpalkah: pretvornik kontrolira, da črpalka vzdržuje tlak, za katerega je sistem projektiran, (npr. črpalke v sistemih oskrbe z vodo, v sistemih ogrevanja, v sistemih razprševanja...).
- Ladijski industriji: nadzor tlaka olja v diesel motorjih, v ločevalniku vode in olja, tlak v zbiralnikih...
- Industriji: ostali primeri uporabe v industriji zajemajo plinske instalacije, nadzor filtrov, vakuumske sisiteme, obdelavo vode, hladilne sisteme, kompresorje...

 

Značilnosti Danfoss tlačnih pretvornikov:
• Razpon tlaka od -1 do 600 bar
• IP zaščita ohišja do vključno IP67
• Možnost izvedbe z različnim izhodnim signalom, npr. 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V ...
• Veliko število procesnih priključkov, npr. različni DIN/ISO navoji, NPT, adapterji...
• Več vrst električnih priključkov, s kabelskim spojem EN 175301-803-A
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

 

Vodič za izbor Danfoss tlačnih pretvornikov

Za ogled ponudbe tlačnih pretvornikov Danfoss, vas vabimo, da odprete zavihek:INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA - TLAČNI PRETVORNIKI (TRANSMITERJII) ali kliknete tukaj.


4.) Temperaturna tipala

Kaj je temperaturno tipalo?
Temperaturo tipalo v vsakem trenutku prikazuje kolikšna je temperatura v nadzorovanem sistemu (za razliko od termostata, ki samo prikaže kdaj se doseže izbrana višina temperature). Tipalo preko signala (napetostni ali električni) ali preko razlike v uporu, ki so sorazmerni temperaturi, prikazuje kakšna je trenutno temperatura.

Kje lahko uporabljamo tlačne pretvornike?

- Zgradbah: za nadzor primerne temperature v sistemih ventilacije, notranjih prostorih, skladiščih...
- Kotlih: tipalo pazi, da se para, olje ali topla voda vzdržujejo na primerni temperaturi, delno iz razloga varnosti in delno zaradi ugodnosti.
- Hidravličnih sistemih: hidravlično olje se vzdržuje na želeni temperaturi, da se zagotovi učinkovito delovanje opreme.
- Ladijski industriji: nadzor temperature v diesel motorjih, v ceveh sistema hlajenja, v izpušnih plinih motorja...
- Industriji: ostali primeri uporabe v industriji zajemajo hladilne komore, toplotne izmenjevalce, skladišča, peči, 
sušilnice in vse ostale sisteme kjer temperatura vpliva na izdelavo proizvoda.

 

Značilnosti Danfoss temperaturnega tipala:
• Razpon temperature od -50 do 600°C
• IP zaščita ohišja do vključno IP65
• Možnost izvedbe z različnim izhodnim signalom, npr. 4 - 20 mA in različnim tipom senzorja: Pt 100, 500, 1000 ter več vrst termo elementov
• Veliko število priključkov, npr. različni DIN/ISO navoji, NPT ...
• Veliko število električnih priključkov
• Možnost izvedbe za uporabo v ladijski industriji s certifikati ladijskih registrov

 

Vodič za izbor Danfoss temperaturnih tipal

Za ogled ponudbe temperaturnih tipal Danfoss, vas vabimo, da odprete zavihek:INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA - TEMPERATURNA TIPALA ali kliknete tukaj.

 

 


$('.rd-parallax-layer video').each(function() { $(this)[0].play(); }); }); });